Avís Legal


Vostè està accedint al lloc web de Arxiu Xavier Miserachs el responsable del qual és Arxiu Xavier Miserachs amb C.I.F.: E62170774 .

Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui pel seu ús exclusivament personal. S’entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.

L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

Arxiu Xavier Miserachs es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web.

Arxiu Xavier Miserachs s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de hardware i software en l’equip dels usuaris.

Propietat intel·lectual i industrial


Són propietat de Arxiu Xavier Miserachs i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel.lectual i industrial sobre qualsevol contingut d’aquest lloc web, i queda reservada a favor Arxiu Xavier Miserachs la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel.lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a Arxiu Xavier Miserachs les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i disposició del públic.

Es considera inclòs en aquests drets, de manera enunciativa i no limitativa, qualsevol dret de propietat intel.lectual i industrial sobre texts, imatges, dibuxos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o continguts en aquest lloc web.

Queden expresament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Arxiu Xavier Miserachs

Política de Privacitat


En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades facilitades a través d'aquest lloc web quedaran recollides al fitxer del qual és responsable Arxiu Xavier Miserachs amb C.I.F. E62170774 al C/.Bruc, 151 4º-2ª de Barcelona (08037), amb la finalitat de donar resposta als dubtes que pugui plantejar-nos o facilitar-li informació que ens fos concretament sol·licitada.

Les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedits a tercers sense el seu previ consentiment. Vostè pot exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals, dirigint-se personalment a les oficines de l'empresa situades en l'adreça abans indicada, manifestant clarament l'objecte de la seva petició i acreditant degudament la seva identificació (fotocopia DNI).

Ús de Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisi d'ús i de medició de la nostra web per a millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí ACEPTAR

Aviso de cookies